Algemene Voorwaarden - Alma Donkervoort

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Alma Donkervoort en almadonkervoort.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Alma Donkervoort, zoals deze beschikbaar is gesteld door Alma Donkervoort. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alma Donkervoort is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Alma Donkervoort.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Alma Donkervoort te mogen claimen of te veronderstellen.

Alma streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op almadonkervoort.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik heb een inzet verplichting en zal mij optimaal inzetten voor het beste resultaat maar ben niet aansprakelijk voor het eindresultaat aangezien dit afhangt van uw eigen inzet. Daarnaast zullen bedragen niet terugbetaald worden in het geval dat cliënt zelf besluit een therapie stop te zetten. Aankoop van een product betekent automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

De gegevens die betrekking hebben op de sessie zelf zullen alleen gedeeld worden wanneer er toestemming van uw kant is. Dit zal alleen van toepassing zijn indien er eventueel overleg nodig is met een arts of collega en ook dit zal altijd in overleg met u zijn. Deze gegevens zullen tot een half jaar maximaal na de laatste sessie in te kijken zijn. Tijdens een sessie maak ik voornamelijk aantekeningkrabbels die ik gebruik voor die sessie en na de sessies vernietig ik deze binnen 3 maanden en zal ik alleen belangrijke info langer bewaren zoals bovengenoemd en wat er wettelijk verplicht is om te bewaren. De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden t.b.v. toekomstige ontwikkelingen of ter verbetering van de sessies.

Ik behoud mij het recht voor om de informatie en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Alma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.

Algemene Voorwaarden behorende bij het intakeformulier voor hypnotherapie waarbij met ik, de cliënt bedoeld wordt.
•Ik ga akkoord met de behandelwijze hypnotherapie.
• Ik begrijp dat ik te alle tijden het proces kan beginnen en beëindigen.
• Ik ben op de hoogte van het concept hypnose en geef de hypnotherapeut hiervoor
mijn toestemming ten behoeve van de behandeling.
• Ik kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling. De therapeut doet haar uiterste best om optimaal resultaat te behalen en heeft een inspanningsverplichting aangezien resultaten afhangen van de cliënt.
• De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden t.b.v. toekomstige
ontwikkelingen.
• De hypnotherapeut zal de inhoud van de gehele sessie als vertrouwelijk
behandelen.
• Ik begrijp dat hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg.
• Ik zal mijn evt. huidige medische behandeling incl. medicijnen voortzetten.
• Ik zal ( verdere) medische zorg continueren/inschakelen indien mijn symptomen
voortduren.
• Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die hypnotherapie mij
biedt en ik begrijp dat de hypnotherapeut niet aansprakelijk kan zijn voor enigerlei
negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar dan ook, voortvloeiend uit deze therapie.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Alma Donkervoort op deze pagina.

Scroll naar boven