Privacyverklaring - Alma Donkervoort

Privacyverklaring

Privacyverklaring  Alma Schoonheid & Spiritualiteit (Alma Donkervoort).

Alma Donkervoort vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leg ik uit hoe ik uw gegevens verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doe. Ik raad u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de websites en mijn diensten. Met deze privacyverklaring voldoe ik aan mijn informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 19/04/2021

Als u gebruik maakt van mijn websites en mijn dienstverlening maak ik gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactgegevens

Alma Schoonheid en Spiritualiteit (Alma Donkervoort)  is gevestigd aan de Varenmeent 3 Hilversum  en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK-NUMMER. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen via info@almadonkervoort.nl

Ik verwerk de persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten en leveranciers en als iemand u een dienst van ons cadeau geeft.  Ik krijg de gegevens in principe rechtstreeks van u. Soms ontvang ik uw gegevens van anderen, bijvoorbeeld als een klant mij vraagt om contact met iemand op te nemen waarvan ik geen gegevens heb. Dit laatste alleen in uitzonderlijke gevallen en wanneer er een doel van dienstverlening achter zit.

VERWERKING
Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van mijn dienstverlening , verzoeken en vragen, gegevens in account  of een contact formulier invult op de website dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, financiële gegevens die te maken hebben met de betaling van mijn diensten en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mijn dienstverlening, in correspondentie en telefonisch of online via bv zoom.

Wanneer u gebruik maakt van mijn nieuwsbrieven of gratis weggevers zoals bv een e boek of meditatie , dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor en achternaam, emailadres. 

Wanneer u de websites bezoekt kunnen er cookies geregistreerd worden.

Ik zal alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als ik dat verplicht ben bij uw persoonsgegevens.

Doelen

Ik verwerk  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst met de grondslag overeenkomst.

Het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten met grondslag overeenkomst.

Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichting in het kader van de belastingen ( grondslag wettelijke plicht).

Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het ingevulde formulier ( gerechtvaardigd belang).

Het gebruiken van testimonial op mijn websites of social media  en toesturen van nieuwsbrieven of toesturen van aangevraagde downloads( toestemming).

Afhandelen van uw vraag of verzoek ( gerechtvaardigd belang).

Bewaartermijn

Indien sprake is van dienstverlening bewaar ik uw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende 2 jaar daarna. Gegevens die ik nodig heb voor de wettelijke administratieplicht bewaar ik 7 jaar.

Indien u contact heeft opgenomen via mijn websites bewaar ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gezien het door u ingevulde formulier.

Ik bewaar uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Ik bewaar uw gegevens zolang u de toestemming niet intrekt. Het is goed om u te realiseren dat bij het gebruik van uw testimonial op social media het niet altijd mogelijk is om uw testimonial volledig te verwijderen door het delen  en liken van uw testimonial door anderen.

Om deze reden zal ik terughoudend omgaan met het plaatsen van testimonials op social media onder vermelding van uw naam en bedrijfsgegevens. Waar nodig of wenselijk neem ik van te voren contact met u op.

Ik zal uw gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van uw vraag of verzoek. Afhankelijk van uw vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Mijn archief bewaar ik ten minste 5 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Indien u gebruik maakt van mijn dienstverlening kan ik u benaderen voor nieuwe diensten of producten, indien dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Ik wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat mijn nieuwe dienstverlening beter bij u past dan wat u al van mij afneemt. Om deze reden informeer ik u over nieuwe diensten en producten. Indien u liever niet wil dat wij hierover informeren, kunt u dat bij mij aangeven door te mailen naar info@almadonkervoort.nl

Indien u mij benadert met een vraag of verzoek, dan heb ik uw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en om uw vraag of verzoek goed af te kunnen handelen.

Toestemming

Indien ik uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerk, dan kunt u deze altijd intrekken door te mailen naar info@almadonkervoort.nl 

Bij sommige behandelingen, sessies of consulten zal in bepaalde gevallen een geluidsopname of video worden opgenomen. Deze zal alleen voor mijzelf zijn en niet worden gedeeld met anderen tenzij wettelijk voorgeschreven. Dit zal ik alleen doen in uw belang om u beter van dienst te kunnen zijn. De bewaartermijn zal gedurende de sessies zijn tot maximaal 6 maanden daarna. 

Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

Consequenties/verplichting

Mocht u om welke reden dan ook de benodigde gegevens niet willen verstrekken kan dat betekenen dat een bepaalde dienst niet verleend kan worden. U kunt hierbij denken aan een consult, behandeling of sessie waarbij ik persoonlijke gegevens nodig heb om u zo goed mogelijk te kunnen helpen of adviseren. Mocht u desondanks bezwaar hebben kan ik in overleg met u kijken welke dienst wel verleend kan worden.

In geval van het downloaden van een bv e boek of meditatie  heb ik uw naam en emailadres nodig. Mocht u deze niet willen verstrekken kan er niet gedownload worden.

Social Media

Op mijn websites is het mogelijk om via ‘like en share’ knoppen artikelen te delen met anderen via uw social media account. Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed te lezen zodat u weet hoe uw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw gegevens, het recht op aanpassing indien uw gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Ik doe niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar mij mailen via E-MAIL. Mogelijk moet ik uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Ik zal altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Ik zal  uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Ik maak gebruik van meerdere verwerkers en heb met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Indien ik gegevens deel met een andere partij dan een verwerker, sluit ik waar nodig, een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij uw gegevens delen met de volgende partijen: 

E- boekhouden, Mailblue, hosting kwalisites, novosite, google one.

Op dit moment heb ik geen samenwerkingspartners en zullen uw persoonsgegevens niet gedeeld worden met samenwerkingspartners.

Doorgifte van persoonsgegevens

Mijn uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die uw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer ik uw gegevens buiten de EER verwerk, dan neem ik de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mij vereist. In dat geval werk ik samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zal ik de standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen). 

Cookies

Ik plaats  cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als u van mijn dienstverlening gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn dienstverlening op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waar mogelijk probeer ik alleen gebruik te maken van functionele cookies of de door de AP toegestane wijze van het plaatsen van analytische cookies. Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt echter ook soms het plaatsen van cookies en het delen van data met zich mee zonder dat ik daar een keuzemogelijkheid heb. Ik zal altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.

Overzicht van de cookies…. Details volgen….

Ik heb ‘like buttons’ van SOCIAL MEDIA op mijn websites geplaatst. Deze partijen kunnen derde-cookies plaatsen via deze buttons. Ik verwijs u naar de privacy-verklaringen van deze partijen. Waar mogelijk heb ik gekozen voor de meest privacy-vriendelijkste instelling.

Ik embed video’s van YouTube op mijn websites. Zodra u klikt op afspelen, kan YouTube via een derde-cookie gegevens van u verzamelen. Dit is de meest privacy-vriendelijkste instelling die mogelijk is en die ik heb ingesteld.

Google Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan mijn   websites en dienstverlening verbeteren. Ik maak daarvoor gebruik van Google Analytics. Ik heb Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

IK zorg ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor. Gebruik van beveiligde verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens. Overdrachten alleen over SSL. Doel gebonden toegangsbeperkingen

Scroll naar boven